Odstúpenie od zmluvy

Stiahnite si prosím formulár "Odstúpenie od zmluvy" v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.